Пекић и Домановић у италијанском преводу

Пекић и Домановић у италијанском преводу

Преводилац Енрико Даванцо (Enrico Davanzo)

Видео запис: https://www.youtube.com/watch?v=KRfEvYuiZak

Српско књижевно друштво

Француска 7, Београд

Уторак, 24. октобар у 19 сати

Разговарамо о преводима:

La nuova Gerusalemme (превод “Новог Јерусалима” Борислава Пекића), Bottega Errante Edizioni, Udine, 2022, предговор Persida Lazarević Di Giacomo

Satire (превод збирка сатира Радоја Домановића, међу којима су: „Размишљање обичног српског вола“, „Краљевић Марко по други пут међу Србима“, „Мртво море“, „Данга“, „Вођа“, „Сан једног министра“), LINEA Edizioni, Padova, 2022, предговор Марија Брадаш.

Разговараћемо и шире о преводима српске књижевности на италијански језик и њиховој рецепцији у италијанском културном простору.

Учествују:

Енрико Даванцо, преводилац

Младен Весковић, начелник Одељења за савремено стваралаштво Министарства културе

Води: Дејан Симоновић

Уређује: Надежда Пурић Јовановић

Dejan Simonovic