Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи

Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи

 

Петак, 2. новембар у 20 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом

Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи

(Крaљeвo : Нaрoднa библиoтeкa „Стeфaн Првoвeнчaни“, 2017, Eдициja Пoвeљa. Библиoтeкa Пoeзиja нaстaje)

 

Учествују:

Јана Алексић

Милета Аћимовић Ивков

и аутор

Уређује и води Дејан Симоновић

 

Саша Радојчић (1963) је читалац, писац и професор (тим редом).

Објавио је

– збирке песама: Узалуд снови (1985), Камерна музика (1991), Америка и друге песме (1994), Елегије, ноктурна, етиде (2001), Четири годишња доба (2004), Cyber zen (2013) и Дуге и кратке песме (2015);

– теоријске књиге: Ништа и прах. Антрополошки песимизам Стеријиног Даворја (2006), Стапање хоризоната. Песништво и интерпретација песништва у филозофској херменеутици (2010), Разумевање и збивање. Основни чиниоци херменеутичког искуства (2011) и Увод у филозофију уметности (2014);

– збирке огледа и критика: Провидни анђели (2003), Поезија, време будуће (2003), Реч после (2015), Једна песма (2016) и Слике и реченице (2017);

– преводе са немачког: Ханс Георг Гадамер, Похвала теорији (1996), Ханс Георг Гадамер, Филозофија и поезија (2002), Вилхелм Дилтај, Доживљај и песништво (2004), Ридигер Зафрански, Зло или драма слободе (2005), Ернст Јингер, Дроге и опијеност (2007), Ханс Георг Гадамер, Ко сам ја и ко си ти (2010), Херман Кајзерлинг, Јужноамеричке медитације (2015), Лу Андреас Саломе, Фридрих Ниче у својим делима (2016), Ханс Христоф Бинсвангер, Новац и магија (2017).

За поезију је добио награде „Бранко Ћопић“, „Ђура Јакшић“ и „Ленкин прстен“; за књижевну критику награду „Милан Богдановић“; за целокупно песничко дело Дисову награду.

Дипломирао је и докторирао филозофију на Филозофском факултету у Београду; магистрирао на Филолошком факултету у Београду.

На Факултету ликовних уметности у Београду предаје Филозофију уметности.

 

 

 

Dejan Simonovic