Сибелан Форестер (Sibelan Forrester): Наука, поезија и српска књижевност у преводу

Разговор:

Сибелан Форестер (Sibelan Forrester)

Наука, поезија и српска књижевност у преводу

Српско књижевно друштво

Француска 7, Београд

уторак 31. август у 20 сати

Са Сибелан Форестер разговара Светлана Томић.

Марија Кнежевић чита своје преводе поезије Сибелан Форестер.

Сибелан Форестер преводи приче, романе, поезију и научну прозу са српског, хрватског и руског језика. Превела је укупно десет књига и мноштво индивидуалних песама и прича. Превела је роман МРЕНА Милице Мићић Димовске; збирку песама Марије Кнежевић BREATHING TECHNIQUE; одломак из романа APEIRON Мирољуба Тодоровића. Предаје руски језик и књижевност на Swarthmore College-у (недалеко од Филаделфије, САД), на коме je Susan W. Lippincott Professor of Modern and Classical Languages and Russian.

Dejan Simonovic