Стана Динић Скочајић: збирка прича и књига поезије

Представљамо:

И НЕКА МИ ПОСЛЕ НЕКО КАЖЕ (збирка прича)

АКО МОРАМ ЗДРАВО ДА СЕ ХРАНИМ (поезија)

Стана Динић Скочајић

Уторак, 1. октобар у 19 сати

Српско књижевно друштво, Француска 7

О књигама разговарају:

Јасмина Врбавац

Дејан Алексић

Стана Динић Скочајић

Уређује и води: Мирјана Митровић

Dejan Simonovic