Услови за стицање статуса самосталног уметника у књижевности

Контакт: srpskoknjizevno@gmail.com

Да бисте постали самостални уметник / стручњак у култури за подручје књижевног стваралаштва, неопходно је да испуните следеће услове:

Самостални уметник

Ако сте књижевник (песник, приповедач, романсијер, есејиста, путописац, аутор међужанровских остварења – афористичар и друго):

Потребно је да имате:

 • две објављене књиге, или
 • једну објављену књига и књижевне текстове објављене у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја, или
 • да сте заступљени у: школској лектири или уџбеничкој литератури или најмање у једној објављеној антологији, избору или панорами националне или стране књижевности, или зборнику посвећеном тематски једном аутору или периоду националне или стране књижевности.

Ако сте  драмски писац: 

Потребно је да имате:

 • два изведена или објављена драмска дела, или
 •  једно изведено или објављено драмско дело и три изведене радио драме.

Самостални стручњак у култури:

Ако сте теоретичар књижевности, историчар књижевности, књижевни критичар, антологичар, приређивач

Потребно је да имате:

 • једну објављену књигу, или
 • научне текстове или стручне чланке објављене у најмање три књиге (предговори, поговори, рецензије) или у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја.

Уз ове посебне услове, потребно је да испуните и неке опште. То су:

 • да сте држављанин Републике Србије;
 • да имате пребивалиште на територији Републике Србије (осим у изузетним случајевима);
 • да нисте обавезно социјално осигурани по другом основу;
 • да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бавиte професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад
 • да сте стекли високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бавите уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања;

Самостални уметници се пријављују квартално а можете нам се јавити у следећим роковима:

– за пријаву почев од првог квартала: 20. децембар претходне године,
– за пријаву почев од другог квартала: 20. март,
– за пријаву почев од трећег квартала: 20. јун,
– за пријаву почев од четвртог квартала: 20. септембар.

Ако сте заинтересовани за стицање статуса самосталног уметника / стручњака у култури, јавите нам се на: srpskoknjizevno@gmail.com

 

Dejan Simonovic