Пекић и Домановић на италијанском

У преводу Енрика Даванца (Enrico Davanzo), учесника прошлогодишње Међународне књижевне колоније СКД-Крупара, објављени су преводи Борисава Пекића и Радоја Домановића на италијански језик.     La nuova Gerusalemme (prevod “Novog Jerusalima” Borislava Pekića) Bottega Errante Edizioni, Udine, 2022 предговор Persida… Continue Reading