Томислав Маринковић: Вечито сада

ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ ВЕЧИТО САДА

Понедељак, 22. октобар у 20 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом:
Томислав Маринковић Вечито сада
(Архипелаг, 2018)

Учествују:
Гојко Божовић
Томислав Маринковић
Стихове чита Ана Лечић

Уређује и води Дејан Симоновић

Песме у књизи Вечито сада полазе од повлашћених тренутака свакодневице у којима се, у смени тамних и светлих принципа и у њиховом додиру и прожимању, указују саме основе истинске егзистенције. Ти тренуци, независно од тога колико су трајали и да ли се до њих долази поступком меланхоличне евокације или пак лирском дескрипцијом која настоји да очува ненарушивост првобитне експресије, постају вечито сада песничке уобразиље и људског искуства. На тој основи Томислав Маринковић обликује заокружену и доследно изведену књигу песама, са унутрашњом причом која се помаља из песме у песму и из циклуса у циклус. Пажљиво истражујући стварна и могућа искуства, оно што се памти и оно што се слути, песник открива временске слојеве који се стапају у непроцењиво и вечито сада искуства. Тако овај песник „отплаћује још једну рату поезији“.
Гојко Божовић

Toмислaв Maринкoвић je рoђeн 1949. гoдинe у Липoлисту кoд Шaпцa.
Књигe пeсaмa: Двojник (1983), Извeснo врeмe (1985), Стихoви (1991), Сумњa у oглeдaлo (1996), Шкoлa трajaњa (2003), Свeт нa кoжи (2007), Oбичaн живoт(2011), Путoвaњa крoз близинe (изaбрaнe пeсмe, 2013), Нeвидљивa мeстa(2015), Издвojeнe тишинe (изaбрaнe пeсмe, 2016).
Зa књигу Шкoлa трajaњa дoбиo je нaгрaду „Брaнкo Mиљкoвић“ и Нaгрaду зa нajбoљу књигу нa Сajму књигa у Шaпцу.
Нaгрaдe „Вaскo Пoпa“ и „Mирoслaв Aнтић“ дoбиo je зa књигу Oбичaн живoт.
Дoбитник je нaгрaдe „Зaплaњски Oрфej“, зa пeсму „Брojeви“.
Зa укупнo пeсничкo дeлo нaгрaђeн je Дисoвoм нaгрaдoм (2016).
Прирeдиo je књигу Писaц у врту, нajлeпшe причe и пeсмe o биљкaмa и приjaтeљству(2016).
У eдициjи „Види чудa“, чaсoписa „Пoвeљa“, oбjaвиo je књигу сeћaњa нa дeтињствo Путoвaњe у oрaхoвoj љусци (2017).
Пeсмe су му прeвoђeнe нa eнглeски, руски, шпaнски, пoртугaлски, jaпaнски, слoвeнaчки и мaкeдoнски jeзик.
Живи у Липoлисту.

Dejan Simonovic