Аутоматска овера здравствених картица за самосталне уметнике

Београд, 28. фебруар 2018. године – Влада Републике Србије саопштила је да је аутоматска овера картица здравственог осигурања од данас омогућена и осигураницима самосталних делатности, чиме је држава испунила своје обећање и растеретила практично све осигуранике одласка на шалтер филијале РФЗО.

То је омогућено предузетницима, пољопривредницима, свештеницима, верским службеницима, иностраним пензионерима, односно онима који примају пензију или инвалиднину од државе са којом не постоји билатерални споразум о социјалном осигурању, самосталним уметницима, запосленима код физичких лица (који немају ПИБ) и онима који обављају послове по основу уговора о размени стручњака или споразуму о међународној техничкој сарадњи. 
Аутоматска овера обухвата и чланове њихових породица који се преко њих осигуравају.
Информациони систем Републичког фонда за здравствено осигурање преузима податке Пореске управе о уплаћеним доприносима, и на основу њих аутоматски врши оверу.
Податак о извршеној овери доступан је на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, а сви осигураници, без обзира на основ осигурања, имају могућност да провере оверу здравствене картице на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp.
Наредног дана од дана овере подаци о овери здравствених картица су доступни свим здравственим установама, те осигураници могу да остваре права из обавезног здравственог осигурања.

Аутоматска овера здравствених картица представља комфорнији и једноставнији начин овере исправа о осигурању, с обзиром на то да није потребно одлазити на шалтер и достављати различиту документацију.
Овера се врши аутоматски, само на основу податка да је доспели допринос плаћен.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic