Београд у новијем српском филму (1992- 2017)

ОКРУГЛИ СТО:

БЕОГРАД У НОВИЈЕМ СРПСКОМ ФИЛМУ (1992- 2017)

 Уторак, 15. мај у 13 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Округли сто: Београд у новијем српском филму (1992- 2017)

Организатор:

Књижевно друштво Хипербореја – Београдски књижевни часопис

Учествују:

Грег Декјур историчар филма

Иван Велисављевић, филмски критичар

Весна Перић, драматург, филмска теоретичарка и критичарка

Петар Јончић, филмски критчар и публициста

и Срђан Вучинић, есејиста (уједно и модератор округлог стола)

Колико је за измењену слику Београда у домаћем филму био значајан распад Југославије, па и сутон читавог једног света који је до тада постојао (утемељеног на блоковској подели, детанту, коцепту државе благостања, хуманистичким вредностима…)? Или се, упркос свему, може говорити о преовлађујућем континуитету у односу на дела с краја 50-их, потом остварења Новог југословенског филма и ауторе „прашке школе“? Ако пледирамо за неки „београдски стил“ у филму од 1992. до данас, (од дебија Срђана Драгојевића па до дебија Маје Милош и других аутора млађе генерације) – које би биле најзанимљивије одлике тог стила, и колико су оне у вези са одликама „београдског стила“ у другим уметностима…

Можемо ли говорити о новим обрисима и парадигмама Београда у XXI веку који нам откривају филмски аутори сазрели у овом веку као „дигитални урођеници“?

Dejan Simonovic