Даница Вукићевић: Ја, Клаудија и Мајка обрнутих ствари

ДАНИЦА ВУКИЋЕВИЋ

ЈА, КЛАУДИЈА, књига песама

МАЈКА ОБРНУТИХ СТВАРИ, књига прича

Среда, 9. мај у 20 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом:

Даница Вукићевић

Ја, Клаудија, књига песама (Пресинг, 2018)

Мајка обрнутих ствари, књига прича (Ренде 2017)

Учествују:

Надежда Пурић Јовановић

и ауторка

Уређује и води Дејан Симоновић

Ја, Клаудија

Ја, Клаудија представља својеврсну мистерију спаса. Поетско надахнуће Данице Вукићевић бокори се у метафоре биљног и животињског света, шарених и светлуцавих појава које надилазе и превазилазе овдашње губитке. Позиција песника се каткад поистовећује са боговском, а каткад благо и помало црнохуморно пародира, јер не може да спасава. Певају се непосредни тренуци бола, стајање пред гробницом етрурских родитеља, сећања на њихов живот и сећања на сопствени живот који полако нестаје да га замени хладноћа и безосећајност плоче света људи. Певају се многоструке појаве појавног света, савременог доба, актуелности којима нисмо дорасли а које често урушавају темеље нашег бића. Каткад се тешка мелахолија нестајања директно превазилази путем разматрања и постављања питања. Поред тога, алудира се и на искуство песника и стваралаца из ранијих епоха, траже се и налазе песници-писци преци, ствараоци сродници; упућује се на сликаре, музичаре, мислиоце. Над свим тим трагикомичним људским мноштвом дежура недремано зелено око словенског божанства, виђено у својим преиначењима и као мајчина тиркизноока хомеровска фигура. Овде учествујемо у системима моћи, у којима немамо ништа једни са другима, делимо само колективну нелагодност; отуд бекство у књиге и природу, далеко од саркофага садашњости-бола; отуд отварање масивној трансценденцији и благослов: пиши, пиши…“

Надежда Пурић Јовановић

Мајка обрнутих ствари

„Наша јавност основано види Даницу Вукићевић као изузетну песникињу. Превиђа се, међутим, да је она не мање занимљива прозаисткиња. Од својих књижевних почетака, поред поезије, она пише и објављује прозу. Док се у првој половини деведесетих година представила песничким књигама (Као хотел на ветру, 1992; Када сам чула гласове, 1995), у другој половини деведесетих учинила је то с прозним (На плажама, 1998; Живот је горила, 2000). Обе ове књиге представљају збирке кратких текстова блиских њеној поезији, својеврсну поезију у прози. Књига Мајка обрнутих ствари је значајан искорак у прозном писању Данице Вукићевић. За разлику од претходних књига, могло би се рећи да се ради о књизи прича (превладавају већи текстови). И тематски, и по нарацији Мајка обрнутих ствари приближава се класичним обрасцима приповедања. То је исти онај фасцинантни свет Данице Вукићевић суочен са тешким и често мучним егзистенцијалним и универзалним питањима. Захваљујући новој форми он свакако боље допире до читаоца, који препознаје у њему битне чињенице људског постојања.“

Зорислав Паунковић

 

Даница Вукићевић

Објавила књиге поезије: Као хотел на ветру, 1992; Када сам чула гласове, Матица, 1995; Шаманка, 2001; Лук и стрела, 2006; Прелазак у једну другу врсту, 2007; Високи фабрички димњаци, 2012; Светлуцавост и милост, 2013; Док је сунца и месеца, 2015; Ја, Клаудија, 2018…

Књигу кратке прозе На плажама, 1998; прозну књигу Живот је горила, 2000; књигу прича Мајка обрнутих ствари, 2017.

Бави се и књижевном критиком и есејистиком. Песме су јој превођене на шпански, енглески, немачки, пољски, француски, грчки, македонски, холандски…

Објављивала у значајним часописима (ПроФемина, Реч, Књижевне новине, Репортер, Северни бункер, Књижевни магазин, Данас, Овдје, Независни, Повеља, Студент, Тиса, Летопис Матице српске, Сент, Поезија, Сарајевске свеске, Pro Femina, special issue 1997, contemporary women’s literature in Serbia, у пољском електронском часопису http://www.modowo.pl/pl/static/poezja-danica-vukicevic,etc. шпанским часописима ANFORA NOVA, Debats, грчком часопису Poetix), холандском AWATER.

Заступљена у песничким и прозним антологијама: The Horse Has Six Legs, антологија српске поезије коју је превео, предговор написао и изабрао Чарлс Симић (Charles Simic); Мачке не иду у рај (поезија, приредила Радмила Лазић); Из музеја шумова (поезија, приредио Ненад Милошевић); Звезде су лепе али немам кад да их гледам (поезија, приредила Радмила Лазић); Мала кутија (проза, приредио Михаило Пантић); Српске прозаиде (проза, приредила Бојана Стојановић Пантовић); Женски континент (проза, приредила Љиљана Ђурђић); Антологија новије српске поезије (приредио Гојко Божовић), Антологија љубавне поезије српске (приредили Божо Копривица и Лазар Ристовски); Лексикон божјих људи (проза, приредили Славољуб Марковић и Васа Павковић); Cat Painters (антологија савремене српске поезије за америчко тржиште, приредиле Биљана Д. Обрадовић и Дубравка Ђурић); антологија поезије на француском Voix Vives de méditerranée en méditerranée anthologie Sète 2017, le cent-dix-huitième ouvrage publié par les Éditions Bruno Doucey; Краљица Лир и њена деца (српска женска прича, приредила Љубица Арсић).

Завршила Општу књижевност и теорију књижевности и Женске студије.

Добитница награда ПроФемина, Биљана Јовановић, Милица Стојадиновић Српкиња.

Живи и ради у Београду.

Dejan Simonovic