Интерни Конкурс за уредника трибинског програма Српског књижевног друштва

Интерни Конкурс за уредника трибинског програма

Српског књижевног друштва

На основу члана 20 Статута Српског књижевног друштва, Управни одбор расписује интерни

Конкурс за избор уредника трибинског програма.

Уредник трибинског програма се бира на четири године, уз могућност највише два узастопна мандата.

Право учешћа имају чланови Српског књижевног друштва који су незапослени или су у статусу самосталног уметника.

Неопходно је приложити следећу документацију:

  • Писмо о намерама у коме треба навести разлоге кандидовања , циљеве које кандидат жели да оствари, те финансијска и друга очекивања кандидата.
  • Концепцију и сегменте трибинског програма.
  • Оквирни план трибинског програма (месечни и годишњи број трибина) уз евентуалне паузе.
  • Оквирни број учесника на годишњем нивоу (навести списак бар двадесетак учесника на чије учешће се рачуна).
  • Радну биографију.
  • Контакт податке (имејл, телефон, адреса).

Документацију, у виду прилога, треба послати најдаље до 15. новембра 2018. године на имејл адресу Српског књижевног друштва srpskoknjizevno@gmail.com.

На основу пристиглих пријава, Управни одбор Српског књижевног друштва ће изабрати уредника трибинског програма до 25. децембра 2018. године. Новоизабраном уреднику мандат почиње 1. јануара 2019. године.

 

НАПОМЕНА КАНДИДАТИМА

Трибински програм се финансира пројектно. То значи да висина свих накнада (укључујући и хонорар уредника) зависи од резултата градског и републичког конкурса, те евентуалних донација. Република Србија и град Београд конкурсе обично расписују почетком године а резултати су познати углавном крајем априла. Одобрена средства се најчешће уплаћују негде у периоду јул–септембар.

 

Српско књижевно друштво

Председник Управног одбора

Славољуб Марковић

 

Београд, 31. октобар 2018.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic