Небојша Васовић „Голицач табана“

РАЗГОВОРИ С РАЗЛОГОМ

НЕБОЈША ВАСОВИЋ „ГОЛИЦАЧ ТАБАНА“

 

Петак, 1. јун у 20 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом

Небојша Васовић „Голицач табана“

(Пресинг издаваштво, едиција Присуства, Младеновац, 2018)

Учествују:

Васа Павковић

Даница Вукићевић

Надежда Пурић Јовановић

Уређује и води Дејан Симоновић

„Песнички израз Небојше Васовића разноврстан је и богат – Голицач табана је збирка написана у различитим регистрима. Ту је глас песника усамљеника, изопштеника, (не)добровољног прогнаника који пише и љуте епиграме и критике, и заједљиве пошалице али и носталгичне и нежне осврте на прошлост. Каткад у само једној песми иза привидне једноставности стихова можемо пронаћи наслагане различите слојеве (опречних) значења. Књига јесте подељена у шест целина, али оне не представљају задати оквир који би морао да се прати: у њима су песме блиске по темама и мотивима, али се многи мотиви понављају и варирају и унутар других одељака. Свака песма зауставља и усмерава пажњу на себе и често изненади необичном поентом, неочекиваним обртом, променом тона, самосвојним/намерним раскладом. И песничке форме разноврсне су и освежавајуће – од оних са по неколико стихова у којима се бележи једна мисао, сличица, секвенца, преко средњих форми са везаним или слободним стихом, све до песама ’на народну’, убрзаног ритма, налик поскочицама.

Песников поглед окренут је, грубо речено, у два правца. Један води у будућност, а тамо је очекивање краја, помиреност са смрћу и њеном гротескном димензијом. Друга страна гледа ка прошлости, властитој и националној, односно њиховом преплету. Иако су теме често у присенку смрти, шаљив тон, комични обрти, необични искази, неочекиване полусложенице не дозвољавају нам да ову поезију доживимо као мрачну, напротив, више је то весели потоп, комични данс макабр, разигравање језичких могућности, поигравање и са собом и са светом око себе.”

Надежда Пурић Јовановић

 

Небојша Васовић је дипломирао на Филолошком факултету у Београду, на групи„Југословенске књижевности са општом књижевношћу“ 1978. године. У Београду је радио као слободни уметник: писац, уредник, књижевни критичар. Магистрирао је 1992. на „Новом Калифорнијском колеџу“ у Сан Франциску (програм: Poetics). Живи у Торонту (Канада) од марта 1988. године. Аутор је следећих књига:

 

Поезија

Струна/Сутон, Просвета, Београд, 1983.

Со лично, Видици, Београд, 1986.

Бразил, Матица српска, Нови Сад, 1986.

Песме за децу и калуђере, Матица српска, Нови Сад, 1989.

Пердидо, КЗНС, Нови Сад, 1991.

Гонг у житу, Матица српска, Нови Сад, 1991.

Музика роба, Нолит, Београд, 1992.

Талмуд и ја, БИГЗ, Београд, 1992.

Седам чунова, БИГЗ, Београд, 1995.

Посечене су шуме, Народна књига, Београд, 2003.

Ни љубави ни хлеба, Повеља, Краљево, 2006.

Krv pod figovníkom , Ars Poetica, 2010, Bratislava

Изабране песме, Повеља, Краљево, 2011.

Нека, хвала, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2014.

Голицач табана, Пресинг издаваштво, Младеновац, 2018.

 

Есејистика, критика, дневници

Поезија као изванумиште, Рад, Београд, 1983.

Против Кундере, Браничево, Пожаревац, 2003.

Лажни цар Шћепан Киш, Народна књига, Београд, 2004.

Дневник I, Народна књига, Београд, 2004.

Contra Kundera, La Cabra Ediciones, Ciudad de Mexico, 2012.

Зар опет о Кишу?, Конрас, Београд, 2013.

Полемике и портрети, Задужбина „Николај Тимченко“, Лесковац/ “Алтера“, Београд, 2015.

Европски давитељи из нашег сокака, Бернар, Београд, 2016.

Dejan Simonovic