Соња Миловановић: СТИЛ КАО СВЕТ ДЕЛА

Аудио…

Видео…

Соња Миловановић

СТИЛ КАО СВЕТ ДЕЛА

Народна библиотека ”Стефан Првовенчани”,

Едиција Повеља, Библиотека Посед поетике, Краљево, 2020.

Српско књижевно друштво

Француска 7, Београд

Четвртак, 16. децембар у 19 сати

Учествују:

Ана Гвозденовић

Александар Милановић

Јована Милованчевић

и ауторка

Води: Дејан Симоновић

Трибина се одржава у организацији Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева и Српског књижевног друштва, Београд.

О књизи:

Студија Стил као свет дела садржи осам научних радова посвећених српским песницима. У првом делу налазе се анализе поједначних песма, збирки или ширег стваралачког периода одређеног песника, а то су Бранко Миљковић, Бранислав Петровић, Борислав Радовић, Милосав Тешић и Живорад Недељковић. Други део чине три текста о поезији Новице Тадића, песника чијом се поетиком ауторка дуже времена бави. Циљ свих радова био је да се стилистички приђе овим ауторима, како због квалитета њихове поезије, тако и због потребе да се већа аналитичка пажња посвети песничком стилу, као несумњивом печату јединствености одређеног песника или неког његовог дела.

О ауторки:

Соња Миловановић (1979), основне, мастер и докторске студије завршила је на Филолошком факултету у Београду. Научна интересовања везује за област стилистике и сродних дисциплина. Посебно се бави стилом српких песника и писаца. Ради на Другом програму Радио Београда, као уредница за домаћу књижевност. Поред студије Стил као свет дела, објавила је монографију Текстеме као стилске доминанте у песништву Новице Тадића (2020).

Dejan Simonovic