Уплаћени доприноси самосталним уметницима за четврти квартал

Уплаћену су доприноси самосталним уметницима за четврти квартал 2020. године:

Београд – 3. новембра

Суботица и Вршац – 6. новембра

Панчево и Нови Сад – 18. новембра

Бачка Паланка – 26. новембра

Dejan Simonovic